Menu

Reconstructieverzekering

Terug naar het overzicht

Vooral bedrijven in de financiële dienstverlening, technische bedrijven, ontwerp- architectenbureaus, ict bedrijven, advocaten en notarissen zijn afhankelijk van informatie.

Stel, er is brand geweest en door de brand- en de (blus)water schade zijn computers en apparatuur beschadigd geraakt. Of er is ingebroken en apparatuur is beschadigd geraakt of verdwenen. Dat is verzekerd op uw inventaris goederen verzekering.

Maar: de bestanden op die computers, zoals klantgegevens en financiële administratie kunnen daarbij ook verloren gaan. Niet alleen digitale informatie maar ook uw kaartsystemen, archief, papieren boekhouding en -administratie, informatie op andere soorten informatiedragers vallen daar onder. Mogelijk ligt uw bedrijf daardoor stil.

Wellicht moet u nu tijdelijke  huurruimte regelen om reconstructie mogelijk te maken. De gegevens die verloren zijn gegaan moeten namelijk opnieuw verzameld worden, mogelijk met extra personeel.

U krijgt te maken met extra energie- verzend- en telefoonkosten. U moet boeken en documenten vervangen, of mallen en stalen.

Anderzijds zijn er bijvoorbeeld materiaal- en aanmaakkosten (reproductiekosten). Deze reproductiekosten vallen niet onder de dekking van een reconstructieverzekering, maar dienen onder de materiële brandverzekering geclaimd te worden.

Omdat het niet altijd mogelijk is om exact aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint, worden op een reconstructieverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. In dat geval spreekt men van een reproductie-/reconstructieverzekering

Tip 1: zorg altijd voor goede en recente back-ups.

Tip 2: een reconstructie verzekering is niet helzelfde als een Cyberverzekering: die dekt namelijk schade door menselijke fouten, cyberaanvallen en computervirussen. U kunt daarin schade verhalen als: cyberafpersing, bedrijfsschade en aansprakelijkstelling door schade als gevolg van verlies van gegevens, bijvoorbeeld na een hack.

Vraag naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.