Menu

verplichte AOV

Terug naar het overzicht

Op 3 maart 2020 heeft de stichting van de Arbeid ( vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte AOV voor zzp'ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Op 6 juli 2020 gaf de minister aan dat hij het advies overneemt. Wel laat hij nu nader onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de regeling.

Begin volgend jaar start de voorbereiding van het wetsvoorstel. De verwachting is dat het niet eerder dan 2024 ingaat.

Het advies: Een uitkering van maximaal € 1.650,= bruto per maand ( huidige minimum loon) De premie is maximaal € 220,= bruto per maand; die premie is aftrekbaar.

De belastingdienst int de premie, UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verzekering.

Het arbeidsongeschiktheidscriterium is: gangbare arbeid. Dat betekent dat, bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid, er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die de zzp'er nog zou kunnen uitvoeren. Met beroep, opleiding en werkervaring wordt dan geen rekening gehouden.  

De eigen risicoperiode is standaard 52 weken. Tegen aangepaste premie kan die periode veranderd worden in 26 of 104 weken.

Zzp'ers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

( bron: Avero Achmea)

Wacht niet af tot 2024! Vraag nu al naar de mogelijkheden van een passende AOV.